PUZZLE Księga,Ryczałt, Ewidencja VAT i JPK

Można automatycznie wyeksportować faktury z programu Fakturka do Księgi PUZZLE co spowoduje zapisanie ich w księdze oraz w ewidencji VAT i będzie można wysłać bezpo¶rednio plik JPK razem z fakturami zakupu.

1 - WYEKSPORTUJ FAKTURY
W programie Fakturka wybrać polecenie Dokumenty > Eksport dokumentów.
Zostanie wy¶wietlone okienko eksport dokumentów z którego wybieramy miesi±c eksportu. Po zatwierdzeniu faktury zostan± zapisane w pliku XML według domy¶lnej lokalizacji z nazw± pliku zawieraj±c± rok i skrót eksportowanego miesi±ca np.2017lis.

Wyesportuj faktury


2 - OTWÓRZ PROGRAM KSIĘGA
Kliknij podwójnie na nazwie firmy dla której dokumenty s± eksportowane.
Wy¶wietli się okienko "Wybierz miesi±c i rok" .
ZatwierdĽ wybrany miesi±c księgowania kliknięciem na przycisk z ptaszkiem w prawym rogu okienka.

Wyesportuj faktury3 - WYBIERZ  POLECENIE  IMPORT DLA LISTY DOKUMENTÓW
Zostanie wy¶wietlona lista dokumentów - pusta - jeżeli nic wcze¶niej nie było zaimportowane lub księgowane.
W widoku listy dokumentów jest dostępne menu Operacje z którego wybierz polecenie Import...

Lista dokumentów z opcj± importu4 - WYBIERZ PLIK DO ZAIMPORTOWANIA
Zostanie wy¶wietlone okienko importu w którym wybiera się do zaimportowania plik z programu Fakturka, np.2017list.xml
Kliknij na przycisk Dalej.

Plik do zaimportowania5- IMPORT - SPRAWDZENIE LISTY FAKTUR
W drugim kroku kreatora importu zostanie wy¶wietlona lista faktur do zaimportowania.
Kreator informuje gdy dokumenty mog± być zaksięgowane z błędami np. gdy te same dokumenty mog± być zaimportowane kolejny raz albo gdy jest błędny nip kontrahenta. Takie niepoprawne dokumenty s± zaznaczone i nie bed± zaksięgowane jeżeli się ich nie odznaczy.
Jeżeli  dokumenty s±  prawidłowe  kliknij na przycisk Zakończ.

Lista faktur do zaimportowania


Fakturka 2018 Magazyn

cena programu

Z opcją prostego magazynu

Zdejmowanie ilości fakturą. Rapoty stanów i zysków. Tworzenie zestawów i zdejmowanie ich składników. Więcej...

Fakturka 2018 Eksport

cena programu

3 w jednym !
Wersja Standard i Magazyn plus faktury eksportowe. 

Wystawianie w Euro i innych walutach. Faktury w językach obcych.   Opcja zmiany tłumaczeń.  Autotłumacz. Więcej...