ďťżďťż
ďťż

Fakturka Eksport - specyfikacja podstawowa

Rodzaje dokumentów

 1. Rachunek zwykły lub Faktura VAT, faktura VAT MP
 2. Faktura VAT Korekta
 3. Faktura Eksport  wieluwalutowa i autotłumaczeniem - wszystkie stawki  VAT
 4. Faktura  - dostawa UE - ze stawką 0%
 5. Faktura  UE bez VAT (rozlicza nabywca)
 6. Faktura  UE  dla pośrednika w dostawie trójstronnej
 7. Specyfikacja( dowód dostawy,WZ)
 8. PZ (faktury zakupu)
 9. faktura RR - zakupy od rolnika
 10. Paragon zwykły
 11. Jednostronicowa Ewidencja Sprzedaży VAT bez potrzeby sklejania standardowych dwóch stron (wymóg trwałego złączenia).

Bazy i słowniki.

 1. Słownik kontrahentów - dodawanie kontrahentów automatycznie przez wystawiane dokumenty lub ręcznie,  zmiany i usuwanie.
  Możliwość wprowadzenia kompletnej bazy kontrahentów bez wpisywania.
 2. Słownik towarów i usług - dodawanie towarów i usług automatycznie przez wystawiane dokumenty lub ręcznie, możliwość dodawania stawek  VAT, zmiany i usuwanie. 
  Możliwość wprowadzenia kompletnej bazy towarów i usług bez wpisywania.
 3. Słownik sprzedawców - dodawanie sprzedawców, opcja dodawania lub ograniczania uprawnień do niektórych funkcji i możliwości programu, opcja hasła do programu, zmiany i usuwanie.
 4. Słownik sposobów zapłaty - dodawanie nowych sposobów zapłaty wraz z określeniem terminu płatności do automatycznego ustawiania na fakturze, zmiany i usuwania.
 5. Słownik rodzajów transakcji - dodawanie i określanie transakcji związanych z przychodami i wydatkami i pobraniami kasowymi.
 6. Słownik walut aktualizowany przez internet.

Płatności

 1. Dla wybranego kontrahenta możliwość automatycznego wyliczenia na wystawianej fakturze  przydzielonego rabatu, poziomu cen,  sposobu i terminu płatności.
 2. Wystawianie faktur - okienko zapłaty do wprowadzania  całości lub części zapłaty, z wyliczeniem "pozostało" oraz do automatycznego wypełnienia KP, KW lub  przelewów dla płatności  związanej z daną  fakturą.
 3. Możliwość drukowania na fakturze - ile wpłacono, ile pozostało do zapłaty
 4. Możliwość obsługi kasy (płatności gotówkowych) , dokumenty KP i KW z możliwością automatycznego wypełniania, raporty kasowe także z podziałem według rodzajów transakcji.

 5. W Przeglądzie faktur - automatyczne zaznaczanie kolorem przeterminowanych płatności kontrahentów
 6. W Przeglądzie faktur - dodawanie kolejnych płatności(rat)  do wystawionej faktury
 7. Prosta statystyczna analiza czasu płatności wybranego  wybranego kontrahenta - w raporcie płatności

Funkcje bezpieczeństwa

 1. Możliwość dostępu na indywidualne hasła
 2. Automatyczna archiwizacja całości programu zapobiegająca utracie danych w wyniku awarii komputera , ataku wirusa lub z innych przyczyn - wystarczy odtworzyć prawidłowe dane
 3. Możliwość ustawień automatyki archiwizacji w Konfiguracji programu
 4. Kreator archiwizacji na żądanie i na dowolny nośnik np. dyskietka, pendrive, dysk sieciowy – możliwość przeniesienia danych z programu do uruchomienia w nowej instalacji i na innym komputerze.

Raporty

 1. Bilans zobowiązań i należności
 2. Sprzedaży i płatności
 3. Zakupów i płatności
 4. Płatności według klientów - prosta statystyczna analiza płatności
 5. Zobowiązań według dostawców
 6. Sprzedaży według towarów
 7. Zakupów  według towarów

Funcje przyśpieszające, ułatwiające i specjalne

 1. Weryfikator NIP, Regon i Pesel zapobiegający pomyłkom lub podawaniu nieprawdziwych danych przez kontrahenta
 2. Możliwość utworzenia dowolnego szablonu numerowania w systemie automatycznym
 3. Automatyczny miesięczny, roczny system numerowania dokumentów zapobiegający lukom w numeracji i dublowaniu numerów
 4. Wprowadzanie dowolnego numeru początkowego lub zmiany numeru przy wystawianiu dokumentu
 5. Możliwość dodawania numeru dodatkowego (awaryjnego)
 6. Podpowiedzi przy wystawianiu faktur dla uzupełniania danych wymaganych przez przepisy
 7. Dostosowanie do szybkiego wstawiania pozycji na fakturę przez: wpisanie indeksu lub NIP, z wykorzystaniem podziału na grupy, z ustawieniem kolumny wybierania np. nazwy, indeksu,ceny , z wyszukiwaniem według nazw podobnych
 8. Przy wystawianiu faktur można rozszerzać, zmieniać zapisane w bazie (słowniku) dane usług i towarów przy czym zmiana ta może zastąpić istniejące dane lub pozostać tylko na wystawianym dokumencie.
 9. Szybkie wystawienie przy użyciu klawiszy funkcyjnych
 10. Wystawienie faktury z proformy.
 11. Bez straty czasu - kopiowanie dokumentu na inny z automatycznym dostosowaniem numeracji i daty
 12. Bez straty czasu - po wystawieniu jednej faktury automatyczne przygotowanie faktury następnej z możliwością wybrania innego dokumentu bez wracania do menu.
 13. Bez straty czasu - możliwość zmiany dokumentu w trakcie wystawiania z automatycznym przeniesieniem zawartości
 14. Drukowanie z podglądu bez wracania do menu.
 15. Dostosowanie do wyboru różnych drukarek w tym także drukowania z podglądu faktury i do PDF z mailem.
 16. Możliwość dodawania obrazka do towaru, oraz notek lub uwag do wybranych towarów i kontrahentów wyświetlanych w wyskakującym okienku przy ich wybieraniu.
 17. Przelewy bankowe i pocztowe, przelewy podatkowe i ZUS z wydrukiem całości na kartce A4 lub na nadrukiem na gotowych formularzach – możliwość dopasowania dla różnych producentów.
 18. Drukowanie etykiet adresowych i cenowych na kartce A-4 z dostosowaniem do różnych wymiarów etykiety i z wydrukiem według zaznaczonych pozycji w słowniku kontrahentów lub towarów
 19. Gotowe różne szablony wydruku faktur i innych dokumentów z możliwością szybkiej i prostej zmiany.
 20. Różne dodatkowe funkcje dostosowania do potrzeb użytkownika i do zmieniających się przepisów zawarte w menu Konfiguracja.

Funkcje magazynowe

 1. Automatyczne zdejmowanie ilości fakturą, specyfikacją (WZ) lub paragonem
 2. Automatyczne dodawanie do stanu na podstawie faktury zakupu (PZ)
 3. Możliwość wyłączania towarów z rozliczenia ilościowego.
 4. Możliwość automatycznie dostosowanie cen sprzedaży po zmienionych cenach zakupu.
 5. Ustawienie lub zmiany marży, ceny, jednostki miary dla wybranej grupy towarów  -  opcja dostępna ze Słownika towarów -  przycisk z pinezką -  przy  zaznaczeniu pozycji z towarami.
 6. Konfekcjonowanie, produkty, komplety, kosztorysy, zapotrzebowanie -  opcja dostępna ze Słownika towarów – przycisk Nowa poz. lub Edycja  i przycisk Składniki
 7. Raport ze stanu ilościowego w cenach sprzedaży i w cenach zakupu - opcja dostępna ze Słownika towarów – przycisk Magazyn
 8. Przygotowanie i obliczenie spisu z natury również z podziałem na grupy towarowe  - opcja dostępna ze Słownika towarów – przycisk Magazyn
ďťż

Fakturka 2019 Magazyn

cena programu

Z opcją prostego magazynu

Zdejmowanie ilości fakturą. Rapoty stanów i zysków. Tworzenie zestawów i zdejmowanie ich składników. Więcej...

ďťż

Fakturka 2019 Eksport

cena programu

3 w jednym !
Wersja Standard i Magazyn plus faktury eksportowe. 

Wystawianie w Euro i innych walutach. Faktury w językach obcych.   Opcja zmiany tłumaczeń.  Autotłumacz. Więcej...