Program Fakturka

Ostatnie zmiany

Wersja 2016 (3.09) z dnia 02.10.2016

  • Poprawka do wydruku faktury proforma

Poprzednie zmiany

  • Poprawiono zamykanie okienka zapłaty przy wpisaniu nieprawidłowej kwoty.
  • Rozszerzenie funkcjonalności w przejściu na faktury bez VAT
  • Opcja wystawianie faktur bez drukowania daty dostawy  gdy jest taka sama jak data wystawienia (art. 106e pkt 6 ustawy).
  • Wystawianie faktur bez daty dostawy gdy daty dostawy nie można określić np.przy sprzedaży wysyłkowej

Faktura bez VAT zamiast rachunku

Prosta zamiana

Program Fakturka umożliwia także wystawianie faktur bez VAT zamiast rachunków.
Możliwosci programu pozwalają także na zmianę tytułu dokumentu z Rachunek na Faktura  aby po kliknięciu opcji  Sprzedaż zwolniona z VAT uzyskać odpowiedni zestaw wymaganych rubryk.

Dodatkowo na taką fakturę wprowadzić można właściwy przepis dotyczący podstawy zwolnienia z vat co jest np. obowiązkiem dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych, dla osób wynajmujacych mieszkania i nauczycieli udzielającym korepetycji.

Zmian można dokonać oddzielnie dla każdego dokumentu pod zakładką z nazwą dokumentu i pod zakładką Ogółne z menu  Konfiguracja >Dokumenty.

Fakturka 2016 Eksport

Więcej o Fakturka 2016 Eksport

3 w jednym !
Wersja standard i magazyn
plus faktura eksportowa