Program Fakturka

Wersja 3.12.02

Fakturka 2017 wersja (3.12.02) z dnia 24.01.2017

 • Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych i innych zgodnie z art.17 pkt.1 ust.7 lub 8 Ustawy.
  Dostosowanie ewidencji Vat.

  WERSJE 3.12.0, 3.12.1
 • Opcja odbiorcy dla podatników zwolnionych z vat.
  Poprawki wyglądu (18-01-2016).
 • Wystawianie faktur dla budżetówki.
  Ulepszenie danych odbiorcy.
  Dodanie do wzorów faktur(16-01-2016).
 • Dodanie danych odbiorcy dla wybranego nabywcy (13-01-2016).

Zmiany w programie Fakturka 2017 wersja 3.11

 • Zmiana opcji Autogotówka.
  Wyświetlanie stanu zapłaty przed rozliczeniem faktury(7.01.2017).
 • Możliwość pobierania zaległych kursów walut
  z dostosowaniem do zmian na przełomie roku (5.01.2017).
 • Poprawka pobierania kursu walut w związku ze zmianą danych serwera (4.01.2017).
 • Dostosowanie eksportu dokumentów do KPiR dla JPK (4.01.2017).
 • Poprawka do możliwoœci wpisania ręcznie kursu walut w przypadku braku odpowiedzi z serwera.(2.01.2017)
 • Rozszerzenie funkcjonalnoœci bazy faktur o nowe pola (2.01.2017).

Faktury dla budżetówki

Dodatkowe dane dla odbiorcy

Od 1 stycznia 2017 na fakturach wystawianych dla budżetówki muszą być dodatkowe dane dla odbiorcy.
W programie Fakturka dopisujemy dane odbiorcy w słowniku kontrahenta - przycisk Edycja.
Uwaga: W danych odbiorcy nie powinno się wstawiać dodatkowo Nip odbiorcy bo w tym przypadku nie jest podatnikiem VAT.

Faktury w KPiR

Automatyczne przesyłanie i JPK

Można automatycznie przesłać faktury do Księgi Przychodów i Rozchodów gdzie tworzona jest także ewidencja VAT i obowiązujący od 1.01.2017 JPK (Jednolity plik kontrolny).

Faktura bez VAT zamiast rachunku

Program Fakturka umożliwia także wystawianie faktur bez VAT zamiast rachunków.
opcja: sprzedaż zwolniona z Vat z menu Konfiguracja >Zakładka Ogólne.
Dodatkowo wprowadzić można właściwy przepis dotyczący podstawy zwolnienia z vat dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych, dla osób wynajmujacych mieszkania i nauczycieli udzielającym korepetycji.

Fakturka 2017 Eksport

Więcej o Fakturka 2017 Eksport

3 w jednym !
Wersja standard i magazyn
plus faktura eksportowa